آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۱۷- تست کارایی ماسک چیست؟

AM11


کارایی به دام‌اندازی ذرات یا قابلیت فیلتراسیون ذرات با اندازه‌های مختلف گفته می‌شود. به عنوان مثال در ماسک‌های تنفسی N95 و FFP2 راندمان به دام‌اندازی ذرات ۳/۰ میکرون ۹۵ درصد اندازه‌گیری می‌شود. دستگاه‌های تست فیلتر دارای یک منبع تولید کننده ذرات گرد و غبار به طور مصنوعی با غلظت مشخص و ثابت بوده و با کمک یک شمارنده دقیق ذرات (معمولا در ۶ کانال ۳/۰، ۵/۰، ۱، ۵/۲، ۵ و ۱۰ میکرون) اقدام به شمارش ذرات قبل و بعد از ماسک (یا هر نوع فیلتر دیگر) می‌نماید و در نهایت میزان ذرات عبور نکرده را به صورت درصد فیلتراسیون گزارش می‌کند.