آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۱۵- دوخت (جوش) التراسونیک چیست؟

AM11


در دستگاه جوش التراسونیک یا به عبارتی فراصوت، عمل جوش کاری انجام می شود. در واقع جنبش مولکولی که از طریق متحرک ترنس دیوسر و هورن توسط ژنراتور ایجاد می شود، باعث ایجاد اصطکاک بین دو سطحی که قرار است عمل جوشکاری روی آنها انجام بگیرد، می‌شود و با فشار جک آن دو را به هم متصل می‌کند و عمل جوش انجام می پذیرد.
ضمنا می توان قطعات گوناگون را فقط با تعویض هورن و فیکسچر به یکدیگر جوش داد و از دستگاه جوش التراسونیک به بهترین شکل ممکن استفاده نمود.