آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۱۴- کدام‌یک از تست‌های PFE و BFE از اهمیت بالاتری برخوردار هستند؟

AM11


هردو تست‌ BFE و PFE بسیار حائز اهمیت هستند. یک ماسک با BFE ۹۹ درصد در ذرات ۳ میکرون محافظت کمتری نسبت به PFE ۹۸ درصد در ۱ میکرون فراهم می‌کند. در نتیجه بالا بودن درصد این دو تست بدون در نظر گرفتن اندازه ذرات صحیح نیست.