آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۶۲- بند روی سر ماسک‌های تنفسی

AM11


بند روی سر باید طوری طراحی شود که ماسک‌ها به‌راحتی قابلیت گذاشتن و برداشتن را داشته باشند. بند روی سر باید قابل تنظیم و یا خودتنظیم باشند و باید به‌اندازه کافی قدرت نگه‌داشتن ماسک را در موقعیت خود داشته باشند و قادر به حفظ میزان نشتی کل به داخل ماسک باشد.