آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۵۷- تفاوت ماسک‌های سری R و سری P در چیست؟

AM11


هردو ماسک‌های مثلا R95 و P95 قابلیت به دام‌اندازی ذرات غیر روغنی و روغنی با اندازه ۰/۳ میکرون را تا ۹۵ درصد دارند. تفاوت اصلی این دو ماسک در طول مصرف آن است. ماسک‌های سری R قابلیت استفاده تا ۸ ساعت را در محیط‌های حاوی ذرات روغنی دارند درحالی که ماسک‌های سری P قابلیت استفاده تا حداقل ۴۰ ساعت را دارا هستند.