آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۵۶- در ارزیابی ماسک‌های سری N,P,R از چه آیروسل‌هایی استفاده می‌شود؟

AM11جهت ارزیابی ماسک‌های سری N یعنی ماسک‌هایی مانند N95 که ذرات روغن را به دام نمی‌اندازند از ذرات آیروسل NaCl (نمک) استفاده می‌شود. جهت ارزیابی ماسک‌های سری R و P که ذرات روغن را نیز به دام می‌اندازند از آیروسل DOP یا ذرات مایع مشابه آن استفاده می‌شود.