آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۵۵- تفاوت سازوکار فیلتراسیون ماسک معمولی و ماسک مبتنی بر نانوالیاف در چیست؟

AM11


تفاوت سازوکار فیلتراسیون توسط ماسک معمولی (سمت چپ) و ماسک مبتنی بر نانوالیاف (سمت راست ) به صورت زیر می تواند بیان شود. ماسک‌های رایج موجود در بازار معمولا از چند لایه پارچه میکروالیاف از جنس اسپان‌باند و ملت بلون تشکیل می‌شوند، این لایه‌ها به دلیل اندازه تخلخل‌های بزرگی که دارند توانایی به دام‌اندازی ذرات ۳/۰ میکرون و کوچکتر را ندارند. نانوالیاف به دلیل اندازه حفرات کوچک و تخلخل زیاد قابلیت به دام‌اندازی ذرات ۳/۰ میکرون و کوچک‌تر را دارا است.