آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۵۳- آیا ماسک‌های تنفسی که در برابر مایعات مقاوم نیستند، در برابر سرفه و عطسه از انسان محافظت می‌کنند؟

AM11


ماسک‌های تنفسی رایج مانند N95 از افراد در برابر پاشش ذرات مایع کم فشار که براثر سرفه یا عطسه تولید شده است محافظت می‌کنند. هنگامی که همچین قطراتی به سطح ماسک تنفسی برخورد می‌کند، مانند دیگر ذرات آلودگی توسط ماسک به دام می‌افتد. آزمون مقاومت در برابر مایعات برای یک جت فشار بالا از مایع است که به شکل مستقیم به ماسک اسپری می‌شود. یک قطره از عطسه یا سرفه سرعت بسیار پایین تری از یک جت مایع دارد. در نتیجه ماسک‌های N95 دارای قدرت کافی جهت حفاظت افراد در برابر عطسه و سرفه هستند.