آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۵۱- کوید ۱۹ ویروس بی‌صدا

AM11


طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی (WHO)، امکان انتقال ویروس کرونا از افرادی که هیچگونه نشانه‌ یا علائمی از بیماری کویید ۱۹ نشان نمی‌دهند نیز وجود دارد. در واقع حدود ۴۰ تا ۸۰ درصد، امکان انتقال ویروس از افرادی که علائمی از خود نشان نمی‌دهند وجود دارد. به همین دلیل توصیه می‌شود تمام افراد چه بیمار و چه سالم از ماسک‌های تنفسی در دوران پاندمی ویروس کرونا استفاده کنند چرا که ممکن است افراد سالم نیز ناقل‌های خاموش این ویروس باشند.