آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۵۰- آیا زمانی که از ماسک استفاده نمی‌کنید قرار دادن آن در زیر چانه درست است؟

AM11


توصیه می‌شود که ماسک تنفسی را زمانی که استفاده نمی‌کنید در زیر چانه قرار ندهید به ۳ دلیل:
۱- با این کار امکان کش آمدن ماسک وجود دارد در نتیجه به هنگام قرار گرفتن مجدد روی صورت امکان دارد که به خوبی روی صورت قرار نگیرد.
۲- برای مردان نیز این امکان وجود دارد که با قرار دادن ماسک در زیر چانه موی صورت به محافظ فیلتر ماسک آسیب برساند و اثرگذاری ماسک را کاهش دهد.
۳- مهم ترین علت، احتمال آلوده بودن ماسک و انتقال آن به پوست و بدن به هنگام قرارگیری زیر چانه است.