آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۴۶- آیا ماسک‌های جراحی در برابر ویروس کرونا از ما محافظت می‌کنند؟

AM11


ماسک‌های جراحی جهت محافظت فرد بیمار از کادر درمانی تهیه می‌شوند. در واقع این نوع از ماسک‌ها از انتشار ویروس از فرد به دیگران جلوگیری می‌کند و محافظتی شامل فرد استفاده کننده نمی‌شود. یکی از نقاط ضعف این ماسک‌ها، عدم قرارگیری مناسب این نوع ماسک‌ها روی صورت است، که امکان عبور ویروس‌ها و باکتری‌ها از لبه‌ها و درزهای ماسک و رسیدن به فرد استفاده کننده وجود دارد.