آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۴۵- ماسک‌های جراحی طبق استاندارد امریکایی (ASTM F2100) به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

AM11


طبق استانداردASTM F2100،
۳ سطح از ماسک‌های جراحی با عملکردهای متفاوت وجود دارد. سطح ۱ کمترین محافظت و سطح ۳ بیشترین محافظت را دارا است.