آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۴۰- آیا محافظ چشم در دوران همه‌گیری کرونا ویروس نیاز است؟

AM11


ویروس کرونا به پوست نفوذ نمی‌کند اما به تمام غشا‌های مخاطی مانند چشم‌ها نفوذ می‌کند. به همین دلیل اکثر کادر پزشکی در کنار ماسک تنفسی به هنگام تماس با فرد بیمار، محافظ چشم نیز استفاده می‌کنند. البته گفته می‌شود که چشم‌ها در مقایسه با دهان و بینی ریسک کمتری از نظر ورود ویروس کرونا دارد. برای محافظت از چشم نیز دو مدل محافظ وجود دارد یکی محافظ تمام صورت و دیگری محافظ یکبار مصرف چشم.