آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۳۹- محافظت ماسک‌های تنفسی از دهان و بینی

AM11


ماسک‌های تنفسی با توجه به اینکه دهان و بینی را پوشش می‌دهند محافظ خوبی در برابر قطرات و ایروسل‌ها هستند اما نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که حتما به هنگام برداشتن و گذاشتن ماسک روی صورت دست‌ها شسته شوند تا قطرات و ویروس‌های احتمالی جمع شده روی ماسک به دهان و بینی منتقل نشود.