آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۳۸- محافظت ماسک‌های تنفسی در برابر آیروسل‌ها

AM11


ذرات ویروس‌ها که جزو آیروسل‌ها حساب می‌شوند مدت زمان بیشتری در هوا باقی می‌مانند. درحال حاضر بحث‌های بسیاری بر سر مدت زمان باقی ماندن ویروس کرونا در هوا وجود دارد. طبق آزمایشاتی که یک گروه محقق روی سطوح مختلف انجام داده‌اند متوجه شد‌ند که ویروس کرونا تقریبا به مدت ۳ ساعت در هوا باقی می‌ماند.