آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۱۱- لایه ملت بلون در ماسک‌های تنفسی چه نقشی ایفا می‌کند؟

AM11


لایه میانی یا داخلی ماسک‌های تنفسی عموما از جنس پارچه نبافته ملت بلون است. ملت بلون مورد استفاده می‌تواند به صورت تک لایه یا چند لایه در ماسک‌های تنفسی بکار رود. ملت بلون نقش اصلی فیلتراسیون ماسک‌های تنفسی را ایفا می‌کند و مکانیزم به دام‌اندازی ذرات آن نیز مکانیزم الکترواستاتیک است.