آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۳۵- درصد به دام اندازی ماسک‌های تنفسی براساس استانداردهای بین‌المللی

AM11


درصد به دام‌اندازی اعلام شده برای هر ماسک تنفسی طبق استاندارد در واقع حداقل مقدار است و اگر ماسکی ۹۴ درصد قابلیت به دام‌اندازی ذرات ۰/۳ میکرون را دارد یعنی توانایی به دام اندازی ذرات کوچک‌تر از ۰/۳ میکرون را نیز دارد. این گراف نیز دقیقا همین مورد را بیان می‌کند که ذرات منتشر شده با اندازه‌های متفاوت در اثر یک عطسه در مقایسه با راندمان ماسک‌های تنفسی تا چه درصدی امکان به دام افتادنشان توسط ماسک وجود داد.