آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۳۳- N95 vs FFP3 & FFP2

AM11


اروپا از دو استاندارد متفاوت برای ماسک‌های تنفسی استفاده می کند. FFP که از استاندارد EN149:2001 است و EN143 که کلاس‌های P1/P2/P3 دارد. امریکا نیز استاندارد NIOSH را برای ماسک‌های تنفسی دارد. در جدول مقایسه این ۳ استاندارد ماسک تنفسی آورده شده است.