آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۳۲- آیا ماسک‌های تنفسی N95/N100 از ماسک‌‌های FFP2/P3 بهتر هستند؟

AM11خیر! باید توجه داشت که این استانداردها صرفا حداقل درصد به دام اندازی ذرات را مشخص می‌کنند. به عنوان مثال، اگر ماسکی دارای کلاس FFP2 است حداقل ۹۴ درصد ذرات ۰.۳ میکرون و بزرگتر را به دام‌ می‌اندازد. اما در عمل بین ۹۴ تا ۹۹ درصد از ذرات را به دام می‌اندازد. مقدار دقیق به دام‌اندازی معمولا توسط سازنده ماسک در توضیحات محصول ذکر می‌شود.