آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۲۹- ماسک‌های یکبار مصرف و چندبار مصرف

AM11


طبق استاندارد EN 149 ماسک‌های تنفسی علاوه بر تقسیم‌بندی که براساس راندمان به دام‌اندازی و نشتی داخلی داشتند (FFP1,FFP2, FFP3) تقسیم بندی دیگری نیز براساس یک‌بار مصرف بودن یا چندبار مصرف بودن ماسک تنفسی دارند. در بسته‌بندی ماسک‌های تنفسی یک‌بار مصرف حروف NR و در بسته‌بندی ماسک‌های تنفسی چندبار مصرف حرف R درکنار کلاس ماسک تنفسی گذاشته می‌شود.