آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۲۶- آیا ماسک‌های سری N95 و KF95 با هم تفاوتی دارند؟

AM11


به شکل خیلی خلاصه، ماسک N95 براساس استاندارد امریکایی و ماسک KF95 براساس استاندارد کره‌ای تولید شده است.
علی‌رغم تفاوت های بسیاری که این دو استاندارد دارند از نظر ویژگی‌ها تقریبا یکسان هستند. راندمان به دام‌اندازی ذرات ۳/۰ میکرون ماسک N95 ۹۵ درصد و ماسک‌ KN95 ۹۴ درصد است.