آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۲۵- تفاوت اصلی ماسک‌های سری N95 و KN95 در چیست؟

AM11


۱- ماسک KN95 حتما آزمون اندازه بودن روی صورت را بر انسان با نشتی کمتر از ۸ درصد باید پاس کند. اما برای ماسک N95 نیازی به انجام این آزمون نیست.
۲- ماسک‌های N95 الزامات سختگیرانه‌تری در افت فشار به هنگام دم و بازدم دارند یعنی این ماسک‌ها تنفس‌پذیری بهتری نسبت به ماسک‌های KN95 دارند.