آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۲۴- آیا ماسک‌های سری N95 و KN95 با هم تفاوتی دارند؟

AM11


به شکل خیلی خلاصه، ماسک N95 براساس استاندارد امریکایی و ماسک KN95 براساس استاندارد چینی تولید شده است.
علی‌رغم تفاوت های بسیاری که این دو استاندارد دارند از نظر ویژگی‌ها تقریبا یکسان هستند. به عنوان مثال راندمان به دام‌اندازی ذرات ۳/۰ میکرون هر یک از ماسک‌ها ۹۵درصد است.