آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۲۰- پارچه SMs چه نوع پارچه‌ای است؟

AM11


این پارچه متشکل از ۳ لایه پارچه اسپان‌باند/ملت بلون/ اسپان‌باند است که بر روی هم لمینیت شده است. از این پارچه به دلیل هزینه پایین و قابلیت به دام اندازی خوبی که دارد در تولید بسیاری از ماسک‌های جراحی استفاده می‌شود.