آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۱۹- پارچه ملت بلون چیست؟

AM11


الیاف پارچه ملت بلون به دلیل روش تولید آن که دمش هوای داغ بر رزین ترموپلاستیک ذوب شده‌ای است که اکسترود شده است، بسیار باریک هستند و دارای حفرات زیادی هستند به همین دلیل در ماسک های تنفسی عموما به عنوان لایه فیلتر یا به دام‌اندازنده ذرات استفاده می‌شود. اما به دلیل بافت فشرده‌ای که دارد این پارچه از نظر تنفس‌پذیری و افت فشار خوب عمل نکرده و ماسک‌هایی که از این پارچه به عنوان لایه فیلتر استفاده می‌کنند افت فشار بالا یا تنفس‌پذیری پایینی دارند.