آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۷- نحوه ارزیابی و بررسی خصوصیات ماسک‌های تنفسی
دو ویژگی راندمان به دام‌اندازی ذرات و افت فشار از خصوصیات حائز اهمیت فیلترها که ماسک‌های تنفسی نیز در دسته فیلترها قرار می‌گیرند است.
۱- راندمان به دام‌اندازی ذرات یا قابلیت فیلتراسیون ذرات با اندازه‌های مختلف گفته می‌شود. به عنوان مثال؛ در ماسک‌های تنفسی N95 و FFP2 راندمان به دام‌اندازی ذرات ۰/۳ میکرون ۹۵ درصد اندازه‌گیری می‌شود.
۲- افت فشار به کاهش فشار هوا قبل و بعد عبور دهی هوا از ماسک اطلاق می شود و به امکان عبور جریان هوا از مدیا یا ماسک تنفسی گفته می‌شود. افت فشار بالا در واقع باعث افت در تنفس‌پذیری ماسک شده و مطلوب نخواهد بود.
طبق استانداردهای مرتبط با فیلترها و ماسک‌های تنفسی، جهت سنجش و ارزیابی افت فشار و راندمان به دام اندازی ذرات از دستگاه‌های تست فیلتری (ماسک) مطابق با معیارهای این استانداردها استفاده می‌شود.
دستگاه‌های تست فیلتر دارای یک منبع تولید کننده ذرات گرد و غبار به طور مصنوعی با غلظت مشخص و ثابت بوده و با کمک یک شمارنده دقیق ذرات (معمولا در ۶ کانال ۰/۳، ۵/۰، ۱، ۵/۲، ۵ و ۱۰ میکرون) اقدام به شمارش ذرات قبل و بعد از ماسک (یا هر نوع فیلتر دیگر) می‌نماید و در نهایت میزان ذرات عبور نکرده را به صورت درصد فیلتراسیون گزارش می‌کند.

AM9
شکل ۳– دستگاه تست فیلتر شرکت فناوران نانو مقیاس


نمودار زیر نشان‌دهنده کارایی یک نوع ماسک ارتقاء یافته با نانوالیاف با کلاس FFP3 با استفاده از این دستگاه می‌باشد.

AM10
تصویر ۴- نمودار راندمان به دام‌اندازی ذرات ۰/۳، ۵/۰، ۱، ۵/۲، ۵ و ۱۰ میکرومتر برای ۳ نمونه ماسک FFP3.


برای اطلاعات بیشتر در رابطه با دستگاه تست فیلتر به بخش خدمات ما دستگاه تست فیلتر شرکت فناوران نانو مقیاس مراجعه کنید.