آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۶- عمر مفید ماسک‌های تنفسی
به طور کلی زمان استفاده از ماسک‌ها کاملا به شرایط و محیط استفاده بستگی دارد. به طور مثال؛ هر نوع ماسکی که در اتاق عمل استفاده می‌شود تنها برای یک بار استفاده مجاز می‌باشد.
با این حال بر اساس استانداردها میانگین طول عمر هر یک از ماسک‌های محافظتی در زیر آورده شده است:
• ماسک‌های جراحی: این ماسک‌ها یکبار مصرف هستند و پس از هربار استفاده بلافاصله باید دور انداخته شوند.
• ماسک N95: مدت زمان ایده‌آل استفاده از این ماسک بین ۶ الی ۸ ساعت است.
• ماسک‌های سری FFP: مدت زمان ایده‌آل استفاده از این ماسک بین ۶ الی ۸ ساعت است.

8hours


نظر به اینکه ماسک‌های تنفسی یک بار مصرف می‌باشد، امکان استریل و مصرف دوباره ماسک‌های N95 و سری FFP توسط هیچ یک از استانداردهای ماسک‌های تنفسی توصیه و تایید نشده است.

هشدار: از ماسک‌های سوپاپ‌دار در اتاق‌های جراحی نباید استفاده کرد.