آنچه درباره ماسک تنفسی باید بدانید

۳- استانداردهای مورد تایید تولید ماسک تنفسی
دو استاندارد بین المللی مورد تایید در تولید ماسک‌های تنفسی، استاندارد امریکایی NIOSH و استاندارد اروپایی EN149 است. در جدول ۱ دو ویژگی مهم ماسک‌های تنفسی یعنی فیلتراسیون یا به دام‌اندازی ذرات و افت فشار (تنفس ‌پذیری) مطابق با استانداردهای بین‌المللی آورده شده است.


جدول ۱- راندمان و استانداردهای مورد تایید ماسک‌های سریN و FFP.
AM6


N مخفف NIOSH است و شماره آن میزان سطح محافظت را نشان می‌دهد.
FFP مخفف “Filtering Face Piece” است و شماره آن میزان سطح محافظت را نشان می‌دهد.
با توجه به استاندارد های آمریکایی و اروپایی FFP2 معادل N95 و FFP3 معادل N99 می‌باشد و تنها نوع استاندارد آن‌ها متفاوت است. در نتیجه استفاده از هر یک از این ماسک‌ها در دوره اپیدمی و پاندمی بیماری‌های واگیردار مناسب می‌باشد. البته در صورت دسترسی به نوع N99 یا FFP3 استفاده از آن‌ها فیلتراسیون و محافظت بهتری دارند ولی معمولا با افت تنفس پذیری همراه هستند.