ماسک تنفسی نانو ۹۵ سوپاپ‌دار

N95_S_s

ماسک‌های نانو ۹۵ سوپاپ‌دار از نظر عملکرد به دام اندازی و افت فشار همانند ماسک‌های FFP2 و N95 هستند. این ماسک‌ها حاوی یک لایه نانو در بین لایه‌های اسپان‌باند محافظ خود هستند. در جدول زیر نیز راندمان به دام‌اندازی ذرات ۰/۳ میکرون تا ۱۰ میکرون این ماسک‌ها به همراه افت فشار (تنفس پذیری) آورده شده است.


N95_S_1


N95_S_2


شکل زیر نیز نمودار راندمان به دام‌اندازی و افت فشار ماسک نانو ۹۵ سوپاپ دار را نشان می‌دهد.


N95_S_3