ماسک تنفسی C-Type نانو ۹۵

N95_CType

ماسک‌های C-Type نانو ۹۵ از نظر عملکرد به دام اندازی و افت فشار همانند ماسک‌های FFP2 و N95 هستند. این ماسک‌ها حاوی یک لایه نانو در بین لایه‌های اسپان‌باند محافظ خود هستند. در جدول زیر نیز راندمان به دام‌اندازی ذرات ۰/۳ میکرون تا ۱۰ میکرون این ماسک‌ها به همراه افت فشار (تنفس پذیری) آورده شده است.


Flat_Fold_95

Flat_Fold_95


شکل زیر نیز نمودار راندمان به دام‌اندازی و افت فشار ماسک فلت فولد نانو ۹۵ را نشان می‌دهد.


Flat_Fold_95_2