ماسک تنفسی فلت فولد نانو ۹۵

n95

ماسک‌های فلت فولد نانو ۹۵ از نظر عملکرد به دام اندازی و افت فشار همانند ماسک‌های FFP2 و N95 هستند. این ماسک‌ها حاوی یک لایه نانو در بین لایه‌های اسپان‌باند محافظ خود هستند. در جدول زیر نیز راندمان به دام‌اندازی ذرات ۰/۳ میکرون تا ۱۰ میکرون این ماسک‌ها به همراه افت فشار (تنفس پذیری) آورده شده است. این ماسک‌ها به دلیل ظاهر ویژه‌ای که دارند در مقایسه با ماسک‌ها سه لایه از تنفس‌پذیری بهتری برخوردار هستند.


Flat_Fold_95


شکل زیر نیز نمودار راندمان به دام‌اندازی و افت فشار ماسک فلت فولد نانو ۹۵ را نشان می‌دهد.


Flat_Fold_95_2