گواهی نامه‌ها و افتخارات

کسب عنوان مخترع برتر در خوشه علوم و فناوری تهران سال ۲۰۲۰ به انتخاب سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)

AwardPics/84_1.jpgبه انتخاب سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) شهر تهران رتبه ۴۳ خوشه علوم و فناوری را کسب کرده است.
در خوشه تهران، دانشگاه تهران از نظر عملکرد علمی سازمان برتر و شرکت فناوران نانومقیاس از نظر کارایی اختراع به عنوان مخترع برتر (تاپ اپلیکنت) انتخاب شده است که در جدول پایین مشخص شده است.

مرجع: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020-chapter2.pdfAwardPics/84_2.jpg          AwardPics/84_3.jpg


بازگشت