گواهی نامه‌ها و افتخارات

دارای تاییدیه نانومقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو - ماسک تنفسی N95 حاوی نانوالیاف

AwardPics/70_1.jpg
بازگشت