گواهی نامه‌ها و افتخارات

دارای تاییدیه نانومقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو - الکتروریس دمشی با مدلهای INFL4100B، INFL4160B، INFL6100B و INFL6160B

AwardPics/66_1.jpg
بازگشت