گواهی نامه‌ها و افتخارات

دارای تاییدیه نانومقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو - الکتروریس دمشی نیمه صنعتی با مدلهای INFL2100B و INFL260B

AwardPics/65_1.jpg
بازگشت