گواهی نامه‌ها و افتخارات

دارای تاییدیه نانومقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو - الکتروریس کارتریجی نیمه صنعتی مدلهای INFL160C، INFL260C و INFL2100C

AwardPics/63_1.jpg
بازگشت