گواهی نامه‌ها و افتخارات

دارای تاییدیه نانومقیاس از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو - الکتروریس غوطه وری مدلهای NL20، NL50 و NL100

AwardPics/62_1.jpg
بازگشت